Studio ZE

Wat wij doen

Vernieuwingen vragen om een andere benadering dan bij herontwikkeling van gebouwen of gebieden. Een verwachtingspatroon creëren is dan ook geen kunst, de verwachting waarmaken vraagt echter om de juiste aanpak vanaf de start. Zo dienen gebiedspecifieke invloeden vroegtijdig te worden herkend zodat vanaf het eerste moment deze invloeden kunnen worden ingevoegd in de planvorming. Naast de omgeving is ook de toekomstige gebruiker niet meer de statische gebruiker van jaren terug. De gebruiker moet centraal worden gesteld en er moet vooral rekening worden gehouden met de veranderende eisen van bewoners en met nieuwe inzichten ten aanzien van o.a. welzijn, dienst- en zorgverlening, milieu en arbeidsomstandigheden.

Rotterdam, Alexander

.

.

.

.

.

.

In ontwikkeling

Bergen op Zoom, Markiezaten

Capelle aan den IJssel, Capelsebrug