Studio ZE

Ontwikkelingsstrategie

Twee decennia was het onmogelijk goede locaties met een renderende (residuele) grondwaarde te verwerven. Collectief zijn geldkranen dichtgedraaid terwijl men juist nu de kans moet grijpen om de gewilde locaties in handen te krijgen. Investeren in vastgoed is vooruitzien en wie nu profiteert van de lagere kostprijs is de winnaar van morgen. Hogere en langdurige stabiele rendementen verkrijgen we niet alleen door een lagere kostprijs maar vooral door te ontwikkelen vanuit de vraag. De vraag is exact door ons te bepalen vanuit ervaring en inzicht in de behoefte. Een investeerder krijgt een belegging waar decennia lang vraag naar blijft, mutaties minder voorkomen en te verwaarlozen leegstandrisico. Een goed doordacht en gewild product maakt het risico voor de belegger nihil.

Rotterdam, Alexander

.

.

.

.

.

.

In ontwikkeling

Bergen op Zoom, Markiezaten

Capelle aan den IJssel, Capelsebrug